Skip to main content

Video: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt?

08 februari 2017

Här kan du se seminariet: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt? Seminariet är uppdelat i tre olika videofiler.

Förmiddagspasset

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628437

Eftermiddag del 1

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628646

Eftermiddag del 2

https://embed.bambuser.com/broadcast/6629003

Program

10.00 Inledning och välkomna 

Inland Waterways – potential och barriärer i ett internationellt perspektiv - Joachim Glassell, VD, Sjöfartsforum

Potentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige– resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag - Björn Garberg, Sjöfartsverket

Regelverk för inlandssjöfart – var står vi och vart vill vi? - Tove Jangland, Johan Isaksson, Transportstyrelsen

11.30 Mingellunch 

12.30 Regionala och lokala projekt - gods och persontransporter på vatten

 • Avlasta stadens vägtransporter genom godsstrategi - Märta Brolinson, Stockholms stad
 • DenCity – urbana vattenvägsleveranser - Viktor Daun, SSPA 
 • EMMA-Enhancing freight mobility and logistics - Per-Erik Holmberg, Business Manager, Viktoria Swedish ICT
 • NÖKS - Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak - Christian Finnsgård, SSPA
 • Urban WaterTruck - Björn Södahl, Södahl & Partners AB
 • Cargo on river Göta Älv and lake Vänern - Carina Gullberg, kommunalråd i Gullspångs
  kommun, styrelseledamot Vänersamarbetet & Vänerhamn, Göran Lidström VD Vänerhamn
 • Pråmcontainrar på Göta älv från Göteborg till Vänersborg - Johan Lantz, Avatar Logistics
 • Förbifart Stockholm - Bengt Niklasson, Trafikverket

14.00 Kaffe 

14.15 Framtidens gröna transporter är blå - hur får vi inlandssjöfarten att bli ännu miljövänligare? 

 • Vattenvägen - den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter - Karl Garme, KTH
 • Färjerederiets nya miljövänliga lösningar - Anders Werner, rederichef, Färjerederiet
 • Emission Free Waterways -  fossilfri sjöfart med biohybrider - Andreas Westergren, CEO, Eurofeeder Shipping AB
 • Vattenvägen 365 - persontransporter på vatten - Susanna Kihl, Vattenbussen

Paneldiskussion: Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har 2030? 
Björn Garberg, Sjöfartsverket
Märta Brolinson, Stockholm stad
Björn Södahl, Göteborgs stad
Johan Lantz, Avatar Logistics

16.00 Slut


Dela på