Skip to main content

Virtuellt nätverk minskar risken för störningar

20 februari 2024

Samtidigt som driftstörningarna i containersjöfarten spås vara något vi kommer att se mer av i framtiden blir transportköparna alltmer missnöjda med osäkerheterna kring när deras leveranser når slutdestination. En lösning på detta kan vara Virtual Watch Tower Network – ett slags maritimt Facebook som ger varuägare större möjlighet att hantera risker och oförutsedda händelser i transportkedjan.

Så sent som i förra veckan publicerade Lighthouse en artikel om ett forskningsprojekt som studerat driftstörningar inom containersjöfarten under tre år. Chalmersforskaren Ceren Altuntas Vural berättade att störningarna vi sett senaste tiden är något vi kommer att få leva med ett bra tag framöver. Bakom ligger framför allt klimatförändringar och en växande geopolitisk kris. Det betyder att rederier och transportägare måste börja skaffa sig kontroll och insikter över hela den multimodala leveranskedjan och en förmåga att snabbt kunna välja alternativa lösningar när det krävs.

– Det är nödvändigt. Sjöfarten måste fungera som en pipeline annars stannar allting upp, sa Ceren Altuntas Vural.

Det är förstås extra viktigt för ett land som Sverige där sjöfarten står för 90 procent av all import och export. Så hur gör man det på bästa sätt? Först och främst är det förstås viktigt att man får information så tidigt som möjligt när störningar sker så att nya rutter kan planeras. Det är här som initiativet Virtual Watch Tower (www.virtualwatchtower.org) som koordineras av RISE tillsammans med sin motsvarighet i Finland och Singapore kommer in i bilden. Tanken är att alla som ansluter sig till nätverket – varuägare, rederier och andra transportoperatörer, hamnar och andra transportnoder – går med på att dela sina data med varandra. Hittills har komplexitet och konkurrens bidragit till en ovilja att göra detta, men nu ser det som att en förändring är på gång.

– Det finns en frustration bland transportköpare. Man är trött på att förutsägbarheten inom sjöfarten är så låg och att man inte vet när ens gods kommer att finnas tillhanda i hamn. Enligt Alleima, en av våra partners, varierar till exempel deras transportid från Sandviken till New York mellan 26 och 46 dagar. Vad ska man då säga till sin kund som undrar när godset kommer? säger Mikael Lind, Senior forskare på RISE och initiativtagare till Virtual Watch Tower Network.

Konceptet går ut på att skapa ett internet (ett sk VWTnet), eller om man så vill ett Facebook för i huvudsak sjöfarten, men där alla inblandade i transportkedjan har sin egen sida, sitt eget Virtual Watch Tower, där information om viktiga händelser delas – till exempel ruttplanering, förseningar, beredskap i hamnen och emissionsdata. Tanken är sedan att varuägaren, som betalar för transporterna, ska kunna lita på att de störningar som uppstår kommer att lösas av de inblandade aktörerna. För att ett sådant system ska fungera måste förstås så många varuägare som möjligt ansluta sig.

– I pilotprojektet vi nu driver är 19 aktörer med, men kan säga att ungefär 30 är med på tåget. Vi har med stora svenska transportköpare såsom Stora Enso, Scania och Ericsson, men också olika dominerande transport- och terminaloperatörer. Dessutom närmar sin många nya oss nu som tycker att vi har en lösning på en stor problematik på gång, säger Mikael Lind som tror på en ketchupeffekt.

– Det är lite som med spotify. Hade bara några få skivbolag gått med hade inte speciellt många lyssnare attraherats, för det krävs ett heltäckande utbud.

Intresset för VWT är stort. I december 2023 presenterade Mikael Lind konceptet under det svenska delegationsbesöket Sweden Indo Pacific i Singapore som leddes av utrikeshandelsminister Johan Forssell.

– Vi återvänder i april för att presentera en demonstration av lösningen under Singapore Maritime Week. Vi kommer förmodligen göra samma sak på den stora sjöfartsmässan SMM i Hamburg i september, säger Mikael Lind. 

Se filmen om hur VWT fungerar här.


Dela på
Senaste nytt