Skip to main content

Viss återhämtning för passagerartrafiken

01 juni 2022

Passagerartrafiken till sjöss ökade med 21 procent 2021 jämfört med bottenåret 2020 – från 12,8 till 15,5 miljoner passagerare. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

- Vi ser att passagerartrafiken med fartyg visar en viss återhämtning under 2021 men är ändå långt ifrån de nivåer som rådde innan pandemin, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, minskade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare under 2020 för att öka något till 17,0 miljoner passagerare 2021. Åtminstone sedan 2012 har antalet legat stabilt omkring 30 miljoner, uppger Trafikanalys.

– För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån varken under 2020 eller 2021, även om det kan se olika ut för olika typer av last, säger Henrik Petterson.

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, ökade med marginella 0,4 procent mellan 2020 och 2021, till totalt 168,2 miljoner ton. Det lossade varorna minskade med 3 procent från föregående år, till 88,8 miljoner ton, medan de lastade varorna i stället ökade med 4 procent, till 79,4 miljoner ton år 2021.

Utrikes gods som lossades i svenska hamnar från utländska hamnar minskade återigen, från 79,0 till 77,2 miljoner ton.

I inrikes trafik, mellan svenska hamnar, minskade godsmängden även detta år och med ungefär samma mängd som året innan. 2020 minskade den med 0,9 miljoner ton, till totalt 23,6 miljoner ton. 2021 var den lossade och lastade godsmängden totalt 22,8 miljoner ton.

Sveriges största godshamn är Göteborg med över hälften av allt hanterat containergods i ton. Totalt hanterad godsmängd över kaj i Göteborgs hamnar uppgick till 36,8 miljoner ton 2021, vilket motsvarar 22 procent av den totala godsmängden i Sveriges hamnar. Av de 36,8 miljonerna hanterades 94 procent i utrikes trafik, uppger Trafikanalys.

Till rapporten


Dela på
Senaste nytt