Skip to main content

VTI och GU får 6,4 miljoner till sjöfartsforskning

15 november 2017

VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp.

– Det finns ett stort behov av kunskap om hur sjöfartens effekter på miljön kan minskas och med det här projektet kommer vi att bidra till att öka kunskapen avsevärt. Vi gör det med hjälp av vår kompetens inom både transportekonomi och miljö, säger Tomas Svensson, generaldirektör för VTI i ett pressmeddelande från VTI.

Utsläppen från sjöfarten har reglerats i mindre utsträckning än landbaserade utsläpp. Frågan är komplex bland annat eftersom regler för utsläpp från sjöfarten huvudsakligen bestäms på internationell nivå. Syftet med projektet är att rekommendera kostnadseffektiva kombinationer av styrmedel som kan bidra till att uppfylla fyra av de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, det vill säga begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning.

Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman ingår i projektets referensgrupp tillsammans med ett flertal andra personer.

– Vi ser fram emot att arbeta med projektet tillsammans med våra kollegor på Göteborgs universitet. För att få med alla viktiga aktörer har vi dessutom bildat en referensgrupp med externa experter från forskning, näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter, säger Inge Vierth, forskare på VTI och projektets ledare.

Projektet "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål” finansieras till hälften av Trafikverket och till hälften av Vinnova. Projektet ska vara klart till slutet av 2019.

Läs mer hos VTI: http://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/miljoner-till-forskning-o...


Dela på
Senaste nytt