Skip to main content

Vattenburen kollektivtrafik för ett transporteffektivt samhälle

IMG 6176
Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Trots detta undantas enligt tidigare forskning den hållbara infrastruktur som vattenvägen utgör systematiskt från åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar även om persontrafik till sjöss i andra tidigare forskningsprojekt har konstaterats kunna bidra med hållbar mobilitet. FoI-projektet PRoF har tittat närmare på den vattenburna kollektivtrafikens förutsättningar och presenterar här nya kunskapsunderlag, som diskuteras på plats med representanter från såväl Trafikutskottet som Regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Arrangörer: Vattenbussen och övriga projektdeltagare i ProF - IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och KTH - tillsammans med Lighthouse och 2030-sekretariatet.

Plats: Scaniasalen, Chalmers Conference Centre, Johanneberg, Göteborg

För mer info se https://www.ivl.se/evenemang/vattenburen-kollektivtrafik-for-ett-transporteffektivt-samhalle.html

Detaljer / Details

Startar / Starts 2024-03-15 10:00
Slutar / Ends 2024-03-15 15:00
Kapacitet / Capacity 65
Anmälan stängs 2024-03-14 12:00

Det går inte längre att anmäla sig till detta event.