Skip to main content

Partners


Partners och associerade medlemmar

Chalmers

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Göteborg Universitet

Göteborg Universitet är Sveriges tredje äldsta universitet och är med omkring 37 000 studenter och 6000 anställda ett av de största universiteten i Norden.

KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten och finns i Kalmar och Växjö. Här läser ungefär 31.000 studenter vid 150 utbildningsprogram och 2.000 fristående kurser.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs av förtroendevalda politiker. Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Det sker i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer i Västra Götaland.

Sjöfartsverket

På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bedriver en omfattande bidragsverksamhet inom svensk sjöfart. Syftet är att förbättra säkerheten och öka trivseln ombord, men också att hjälpa till att upprätthålla en hög kvalitet inom forskning och utbildning.

Föreningen Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart är en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Associerade medlemmar

IVL

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.

Research Institute of Sweden

RISE, Research Institute of Sweden, är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet.

SMTF

SMTF representerar det maritima klustret inom marinteknik, offshore och fritidsbåtsbranschen. SMTF är sedan september 2017 en del av RISE.

SSPA Sweden

SSPA Sweden är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer.

Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI:s huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. VTI arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.