Skip to main content

Beräkning av transportarbete och emissioner i MRV

01 april 2018

U:s system, Monitoring, Reporting, Verifying (MRV), innebär att fartyg som rör sig i vattnen runt EU skall redovisa CO2-emissioner och transportarbete. Förstudien ska svara på hur MRV-data ska kunna användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart. Förstudiens övergripande mål är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ge en ökad förståelse för branschens utmaningar kring MRV.

Utförande parter: IVL – Svenska Miljöinstitutet, Chalmers
Prioriterade områden: Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart

Läs rapporten


Dela på
Senaste nytt