Skip to main content

Carbon capture potential onboard ships

27 april 2023

Denna studie sammanfattar insamlad och bearbetad information kring koldioxidavskiljningsteknik (CC) med potential att installeras ombord på fartyg. Fossila bränslen kommer sannolikt att användas ombord på fartyg under många år framöver. Och koldioxidavskiljning ses som en förutsättning för att uppfylla framtida mål för utsläpp av växthusgaser generellt men även inom sjöfart. 

Denna studie finner att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att installera CC ombord på fartyg, under rätt omständigheter, så länge som styrmedel mot minskade växthusgaser för sjöfarten fortsätter att utvecklas och att den tekniska utvecklingen av CC ombord fortsätter. 

Författare
 
Karl Jivén, IVL Swedish Environmental Research Institute 
Selma Brynolf, Chalmers University of Technology 
Jonas Havenstein, Chalmers University of Technology 
Maximilian Weidenhammer, Chalmers University of Technology 
Julia Hansson, IVL Swedish Environmental Research Institute 
Anders Hjort, IVL Swedish Environmental Research Institute 
Yingying Cha, IVL Swedish Environmental Research Institute 


Dela på