Skip to main content

COLREG 2 - Potential consequences of varying algorithms in traffic situations

14 mars 2023

Många akademiska artiklar föreslår olika lösningar på hur COLREGs kan implementeras i algoritmer, men parametrarna för att undvika närsituationer kan potentiellt skilja sig beroende på den använda algoritmen och dess inställningar. Effekterna och de potentiella konsekvenserna av en COLREG-algoritm i trafiksituationer för ett specifikt fartyg och resa är i stort sett okända utan en djup förståelse och testning av algoritmen. Denna rapport belyser den potentiella effekten av ett begränsat antal parametrar i en algoritm.  Simuleringar indikerar att varianser i parametrarna och deras värden resulterar i olika åtgärder och att förutsägbarheten av autonoma fartyg i en trafiksituation kan vara dålig.

Författare:
Reto Weber, Chalmers
Luis Sanchez-Heres, RISE
Ted Sjöblom, RISE


Dela på