Skip to main content

Consequences of speed reductions for ships

15 september 2020

Obligatoriska hastighetsminskningar har föreslagits av olika parter inom

International Maritime Organization (IMO) som en åtgärd för att i närtid

minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten. Denna studie bedömer vilka

konsekvenser sådana regleringar kan ha för svenska redare och för det svenska

samhället som förlitar sig på sjöfart i sina leveranskedjor.

De mest relevanta förslagen till IMO kring obligatoriska hastighetsminskningar

beskrivs i studien och utifrån dessa analyseras ett antal scenarios för

hastighetsminskning.

Utförande parter: IVL Svenska miljöinstitutet, Göteborgs universitet


Dela på