Skip to main content

Costs for decarbonising shipping

06 oktober 2022

Denna studie har gjort en genomgång av kostnadsstudier för koldioxidminskning,
nyligen införda regelverk med syfte att minska klimatpåverkan från sjöfarten och de
pågående ansträngningarna att införa men också redan införda system för handel
med utsläppsrätter inom sjöfartssektorn på global och regional nivå.
I studien ingår också kostnadsberäkningar som analyserar effekterna om de förslag
som nu diskuteras och förhandlas i EU relaterade till sjöfart inom Fit for 55-paketet
införs. Förslagen som analyseras genom scenarioberäkningar är 1) Att sjöfarten
införlivas i EU ETS, 2) FuelEU Maritime Directive och 3) Energy Taxation
Directive (ETD) även beskattar sjöfartsbränslen. Kostnader har applicerats på ett
utvecklingsscenario för energiförbrukning för bränsle som bunkras i Sverige för
inrikes och utrikes fartygstransporter.


Dela på