Skip to main content

Digitalisation and automation in small and medium sized Swedish ports (SMPs)

16 Maj 2020

Den pågående trenden med digitalisering och automatisering som nu starkt påverkar världens hamnar är något som SMP inte kan ignorera. Eftersom SMP ofta förlitar sig på knappa personalresurser finns det ett behov av att söka möjligheter att dela kunskap och eventuellt samutnyttja olika lösningar. Denna rapport sammanfattar den genomförda förstudien om utmaningar och möjligheter relaterade till digitalisering och automatisering som identifierats av hamnarna i HallandsHamnar (Varberg och Halmstad hamnar), Karlshamn, Karlskrona, Kvarken (Umeå) och Landskrona. Förstudien har resulterat i identifierade områden att samarbeta kring inom digitalisering, automatisering och elektrifiering i ett större innovationsprojekt som samlar svenska små och medelstora hamnar. 

Utförande parter:


Dela på