Skip to main content

Förbättrade metoder för prestandaprognostisering av fartyg

02 augusti 2017

När nya fartyg ska byggas finns behov av att utvärdera designer och jämföra olika koncept. Nuvarande metoder att förutsäga fartygs prestanda behöver förbättras för att möta nya krav. Lösningen är utveckling av hybridmetoder där experiment och datorsimuleringar kombineras för att säkerställa trovärdiga prognoser. Dessutom behöver fartyget designas för att bli energieffektivt i vågor och olika lastkonditioner. Förstudien ska formulera ett forskningsförslag som på sikt ska leda till förbättrade testmetoder för att förutsäga fartygs prestanda.

Klar: Augusti 2017
Utförande parter: SSPA, Chalmers, KTH, Stena Teknik
Prioriterat område: Innovativa fartygskoncept och farkostteknik 

Läs rapporten


Dela på