Forskning och utveckling mot fossilfri fartygsdrift

12 november 2021

Många olika initiativ och projektförslag diskuteras och initieras just nu kring
omställningen till en fossilfri sjöfart. Det är logiskt, då det just nu finns ett
momentum, bland annat på grund av en stor övertygelse från samhället att vi
måste minska klimatpåverkan. Det pågår flera initiativ från myndigheter och
organisationer både globalt, på EU-nivå och i Sverige, vilket ökar medvetenheten
hos branschen. Vi ser också ett ökat forskningsanslag till sjöfart både på europeisk
och till viss del nationell nivå. Med alla dessa spirande forskningsidéer och initiativ
från branschen väcktes hos Wallenius Marine en tanke om ett behov av
samordning av pågående forskning inom området


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se