Skip to main content

Framtida behov av sjöbefäl

26 Maj 2023

I studien konstateras att det finns ett stort behov av utbildade sjöbefäl, både inom privata
sjöfartsnäringen och hos myndigheter.
Genom att jämföra ett uppskattat framtida rekryteringsbehov med aktuella siffror på hur
många registrerade studenter som tar examen, hur många utexaminerade som når högsta
behörigheten ombord samt hur lång tid utexaminerade har giltiga behörigheter har följande
utbildningsbehov konstaterats:
- Sjökaptensprogrammet: 200 registrerade studenter per år
- Sjöingenjörsprogrammet: 200 registrerade studenter per år
Vidare konstateras att det krävs möjlighet till ombordpraktik för behörigheten Fartygsbefäl
klass VII för att fylla behovet av befäl för det mindre tonnaget.
För att täcka utbildningsbehovet för lotsar rekommenderas en utredning kring möjligheten
att utbilda lotsar direkt från nyutexaminerade sjökaptensalumner med giltig behörighet
som Fartygsbefäl klass V.
En ökad automatisering och teknikutveckling kommer ge ett större behov av välutbildade
sjöbefäl.

Författare
Mikael Hägg, RISE Research Institutes of Sweden
Johan Hartler, Chalmers tekniska högskola
Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola
Björn Pundars, Linnéuniversitetet
Johan Eliasson Ljungklint, Chalmers tekniska högskola


Dela på