Skip to main content

Hållbara försörjningskedjor med eldriven sjöfart mellan Norrland och Södertälje

03 februari 2023

Bakgrunden till förstudien är att elektrifiering av transporter är viktigt för en omställning
till mer hållbara transporter. Fordonstillverkare, såsom Scania, satsar på elektrifiering och
en viktig komponent är battericeller, där det också sker stora satsningar, såsom
Northvolts fabrik i Skellefteå. För fordonstillverkningen behöver komponenter som
tillverkas i Skellefteå transporteras till Södertälje och en hållbar transport mellan
fabrikerna eftersträvas. Baserat på sträckan, volymer och vikt är sjötransport av primärt
intresse

Rapporten beskriver ett fartygskoncept som drivs på batterier större delen av året och
visar att elektrifierad sjöfart är möjlig trots den långa sträckan. För att säkerställa att
fartyget har tillräcklig effekt behöver hänsyn tas till de dagar effektförbrukningen är som
högst, i förstudien gäller detta de dagar om året fartyget behöver ta sig fram genom is.
Under vintern, vid gång i is, kompletteras batteriframdriften med energi från
förbränningsmotorer som drivs av grön metanol, eftersom kostnaderna för endast
batteri-drift för gång vintertid i is inte kunde motiveras i detta läge. 

Författare
Sara Rogerson, Tobias Olsson, Staffan Sjöling, SSPA
Andreas Bach, RISE
I samarbete med
Fredrik Wrede, Anders Olsson och Axel Brundin på Northvolt
Patrik Johansson på Scania
Robin Hanson på Chalmers

 


Dela på