Skip to main content

Hållbarhetsklassificering för fartyg

02 oktober 2017

För att få en komplett bild av ett fartyg eller rederis roll i hållbar utveckling, finns i dag inte något heltäckande verktyg, men många initiativ. En stor utmaning är att förnya användningen av hållbarhetsindex för enskilda fartyg, med utgångspunkt från utvärderingen av sjöfart i ett större perspektiv, där såväl miljöprestanda ombord som i vilka geografiska områden fartygen opererar är styrande för utvärderingen. Att även utvärdera och hitta indikatorer för sociala aspekter, framför allt arbetsmiljö och arbetsförhållanden i rederier är en mindre utvecklad del av hållbarhetsfrågorna. En god arbetsmiljö, såväl ur individens hälsoperspektiv som systemperspektivet där det är av största vikt att det är ’lätt att göra rätt’, är avgörande för att arbetet med att minska miljö-påverkan från fartyg skall bli framgångsrikt.

Parter: Chalmers, IVL – Svenska Miljöinstitutet
Prioriterat område: Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Hållbart arbetsliv inom sjöfarten

Läs rapporten

Vill du veta mer?

Karin Andersson

Professor

Telefon: +46 31 772 21 52
Mobil +46 706 28 21 52
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Dela på