Handling of hydrogen in liquid form as LOHC from a shipping perspective

08 mars 2023

Vätgas pekas allt oftare ut som en av de lösningar som behövs för att uppnå
framtida klimatmål inom olika sektorer. Detta gäller även sjöfarten och
kunskapsbehovet kring olika vätgasbaserade lösningar är stort. Denna rapport
sammanställer kortfattat befintlig information kopplat till lagring och användning
av väte när väte hanteras i flytande form som så kallade Liquid Organic Hydrogen
Carriers (LOHC). Syftet är att bidra med en inledande förståelse kring dess
potential för hantering ombord på fartyg och vid hamnar och för att användas
som marint bränsle (dvs dess potential ur ett sjöfartsperspektiv). Konceptet med
LOHC går ut på att väte binds till en vätska (kemikalie) där väte sedan kan lossas
och vätskan då återgår till sin ursprungliga flytande form. Rapporten beskriver och
jämför möjliga tekniska lösningar kopplat till LOHC och beskriver kort
identifierade pågående initiativ inom området.

Författare:
Anders Hjort (IVL Svenska Miljöinstitutet), Julia Hansson (IVL/Chalmers), Jenny Trinh (IVL),
Desirée Grahn (IVL), Selma Brynolf (Chalmers), Karl Jivén (IVL).


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se