Skip to main content

Including maritime transport in the EU Emission Trading System – addressing design and impacts

05 Maj 2020

Denna rapport sammanfattar resultaten av projektet ”EU:s system för handel med utsläppsrätter och en inkludering av sjöfarten”. Syftet med projektet är att utvärdera olika möjliga utformningar och konsekvenserna av dessa vid ett eventuellt införande av sjöfartstransporter i EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). 

I litteraturundersökningen som genomförts återfinns ett antal designförslag både på regionala och globala s.k. cap-and-trade system för att minska sjöfartens utsläpp av klimatgaser, ett mindre antal fokuserar specifikt på EU ETS. Till vår kännedom är det dock ingen publicerad litteratur, som tar upp både olika utformningar och dess konsekvenser, som utgår ifrån det implementerade systemet för övervakning, rapportering och kontroll (MRV) på EU-nivå och den insamlade data över fartyg som anlöper en hamn i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I skrivande stund finns inget officiellt förslag från EU-kommissionen om detaljerna i hur utformningen skulle kunna se ut för sjöfartens inkluderande i EU ETS. Därav, i denna rapport diskuteras och utvärderas ett antal möjliga utformningar. 

Utförande parter: IVL, Göteborgs universitet


Dela på
Senaste nytt