Skip to main content

Kartläggning av nordisk sjöfartsFoI

15 februari 2017

Syftet med denna rapport är att kartlägga pågående forskning, innovation, utveckling och
demonstration (FIUD) inom sjöfartsområdet och att analysera potentialen för en ökad
samverkan mellan Sverige och övriga nordiska länder (med fokus på Sverige, Finland, Danmark,
Norge) avseende forskning, innovation, utveckling och demonstration (FIUD) inom
sjöfartsområdet. Kartläggning och analys utgår från Lighthouse tio prioriterade områden där
svenska aktörer har starka intressen och stor kompetens. De prioriterade områden är följande:

Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning

  • Avancerade maritima operationer
  • Energieffektivisering inom den maritima sektorn
  • Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
  • Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart
  • Innovativa fartygskoncept och farkostteknik
  • Integrerade transportsystem och affärsmodeller
  • Maritim informatik
  • Sjösäkerhet
  • Värdering och minimering av sjöfartens klimat-, miljö- och hälsoeffekter

Sammanfattningen ger en översikt över följande:

Kapitel 2. Allmänt om sjöfarten i Sverige, Norge, Danmark och FinlandKapitel 3. Huvudsakliga inriktningar – utförare

Kapitel 4. Finansiering sjöfarts-FIUD

Kapitel 5. Nordisk sjöfarts-FIUD inom EU

Kapitel 6. Analys kring möjliga samverkansområden

Kapitel 7. Slutsatser

Läs rapporten


Dela på