Skip to main content

Kompetensförsörjning inom den maritima näringen

02 februari 2019

I förstudien, Kompetensförsörjning inom den maritima näringen, ska kompetensbehovet för sjöfarten och den marintekniska industrin kartläggas. Kompetensbehovet kan finnas på olika nivåer, det kan vara behov av högskole- eller gymnasieutbildad personal. I Norge har ett sådant arbete redan gjort och förstudien ska bland annat titta på hur den norska modellen kan överföras till den svenska maritima näringen.

Utförande parter: Chalmers Tekniska Högskola, RISE
Deltagare: SMTF, VGR, Svensk Sjöfart, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Läs rapporten


Dela på
Senaste nytt