Skip to main content

Laddning av elbilar på färjor och terminaler

27 juni 2022

Andelen laddbara personbilar i den svenska rullande fordonsparken förväntas öka från
6% år 2020 till 35-50% år 2030. För Europa som helhet är motsvarande utveckling 0,2%
år 2020 till 30-40% år 2030.
Andelen laddbara tunga fordon i Sverige väntas på motsvarande sätt öka från nära noll till
5-15%. Elektrifieringen av fordonsflottan började för de mindre fordonen och för kortare
körsträckor men inom kort kommer elektrifieringsgraden att vara mer jämnt fördelad
över alla fordonsklasser.
Utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon är en helt avgörande fråga för att nå
uppsatta miljömål. Idag släpar infrastrukturen efter behovet, särskilt för fjärrtrafik.
Denna rapport belyser hållbarhets- och affärsmodellsaspekter på laddning i
färjeterminaler och ombord i passagerarfartyg.


Dela på
Senaste nytt