Skip to main content

Lätta elfartyg – Electric Light

02 juli 2021

Detta projekt är ett innovationsprojekt, med brett industriellt deltagande, som bidrar till
det övergripande målet för hållbar sjöfart genom att föreslå ett fartygskoncept för ett
eldrivet stort Ro-Pax-fartyg för kortare internationell resa.

En viktig slutsats från projektet är att ett helelektriskt Ro-Pax-fartyg, som går på rutten
Göteborg till Frederikshavn, är ett tekniskt och kommersiellt realistiskt alternativ.

Utförande parter: RISE, Chalmers


Dela på