Skip to main content

Nya Sensorer – autonom säkerhet

18 oktober 2021

Detta dokument utgör slutrapporten av Innovationsprojektet med namnet ”Nya sensorer – autonom säkerhet som adresserar målet med en hållbar och säker sjöfart genom att utnyttja utvecklingen inom digitalisering och automation samt bidra till att öka svensk industris kompetens inom området autonom säkerhet.
Huvudmålet är att öka säkerheten för fartyg med hjälp av nya sensorer och beslutsstödsystem. Syftet med projektet är att genomföra utvärdering av sensorer som idag används för aktiv säkerhet för självkörande fordon, för att se om de även kan användas för marin navigation, manövrering och anti-kollision i en verklig marin miljö.
Projektet har undersökt möjligheterna för dessa sensorer att komplettera dagens traditionella navigationssensorer för att ge bryggteamet en bättre överblick i sitt närområde, för att på så sätt minska antalet olyckor och incidenter. Projektet har fokuserat på sensorer som kan detektera omgivande objekt och identifiering, och inte sensorer för positionering.
Denna slutrapport innehåller en möjlighetsstudie för användning av sensorer från fordonsindustrin i marin miljö samt fartygs operationella aspekter utifrån sensorplattformens prestanda samt summering av utförda studier.


Dela på