Skip to main content

On the potential of ammonia as fuel for shipping

08 februari 2020

För att minska sina växthusgasutsläpp behöver sjöfarten introducera alternativa marina drivmedel. Det övergripande målet med denna förstudie är att bedöma potentialen för ammoniak som marint bränsle. Mer specifikt presenteras en kunskapssyntes av ammoniak som marint bränsle inkluderandes möjliga produktionsvägar, kostnadsuppskattningar, teknisk genomförbarhet, säkerts-relaterade och miljömässiga aspekter. Ammoniak är ett flytande kolfritt bränsle som kan tillverkas från förnyelsebara källor och som drivmedel användas i bränsleceller eller förbränningsmotorer.

Förstudie utförd inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart
Klar: Januari 2020
Utförande parter: IVL Svenska miljö institutet, Chalmers

Läs rapporten

 


Dela på
Senaste nytt