On the potential of ammonia as fuel for shipping

08 februari 2020

För att minska sina växthusgasutsläpp behöver sjöfarten introducera alternativa marina drivmedel. Det övergripande målet med denna förstudie är att bedöma potentialen för ammoniak som marint bränsle. Mer specifikt presenteras en kunskapssyntes av ammoniak som marint bränsle inkluderandes möjliga produktionsvägar, kostnadsuppskattningar, teknisk genomförbarhet, säkerts-relaterade och miljömässiga aspekter. Ammoniak är ett flytande kolfritt bränsle som kan tillverkas från förnyelsebara källor och som drivmedel användas i bränsleceller eller förbränningsmotorer.

Förstudie utförd inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart
Klar: Januari 2020
Utförande parter: IVL Svenska miljö institutet, Chalmers

Läs rapporten

 


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se