Skip to main content

Pilot Study of Electric Hubless Rim-Driven Thrusters for Transport in Inland Waterways

12 oktober 2023

Marinpropellrars prestanda påverkas i hög grad av kraftöverföringen genom navet och växellådan. Detta leder till effektförluster, stort utrymme, tunga vikter, buller och vibrationer. I motsats till konventionella propellrar är konceptet med elektrisk navlös thrusters (RDT) en radikal design, vars blad drivs av en yttre fälg snarare än ett nav. Den yttre kanten kan enkelt drivas av elmotorer. Därför minskar de negativa effekterna från navet. 

I denna pilotstudie undersöktes en klassisk navlös RDT-konfiguration för att förstå hur flödesegenskaper är relaterade till gapgeometrin. Ett nytt tillvägagångssätt för att förbättra den hydrodynamiska effektiviteten föreslogs genom att ändra de geometriska parametrarna för gapet, såsom dess axiella passagelängd och dess inlopps- och utloppsvinklar. Den numeriska metoden var Reynolds-medelvärdet av Navier-Stokes (RANS) ekvationer med k-ω skjuvspänningstransport (SST) turbulensmodell. 

Författare: Hua-Dong Yao 
I samarbete med: Alex Shiri from RISE Maritime, Fredrik Falkman from Swedish Sea Rescue Society, Fredrik von Elern from Swedish Maritime Technology Forum, Magnus Karlsson from Kongsberg Maritime 
Dela på