Skip to main content

ReliS – Reliable Sprinkler

04 mars 2022

ReliS – Reliable Sprinkler, är en förstudie som undersökt sprinklersystem (gruppaktiveringssystem) i rorolastutrymmen på rorofartyg, även kallade drenchersystem. Det övergripande målet med projektet var att ta fram förslag på tekniska och operativa förbättringar, för att undvika felfunktion och göra systemen mer tillförlitliga.
De framtagna förslagen till förbättringar av drenchersystemens tekniska och operativa design utvecklades under Workshop #3 av Systemgruppen. Idéerna Rörmaterial och Undvik havsvatten vid testning valdes för att vidareutveckla.


Dela på
Senaste nytt