Skip to main content

Safe Hydrogen Installation onboard

14 februari 2022

I denna förstudie undersöks möjligheterna att använda vätgas till bränsleceller
ombord på ett fartyg. Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till en
ökad kunskap om användningen av vätgas och i synnerhet aspekter relaterade till
regelverk och säkerhetsfrågor.
Målet med denna studie var att lägga grunden för en ”guide” till en fullskalig
installation av en vätgasdriven bränslecellsdrivlina i ett befintligt fartyg (så kallad
retrofit-installation). Studien är fokuserad och uppbyggd kring Ventrafikens
passagerarfärja Uraniborg som trafikerar sträckan Landskrona och Ven i västra
Skåne. Genom att analysera data från fartygets energiuppföljningssystem och
genomföra en riskidentifieringsanalys utformades ett hypotetiskt bränslecells-
/batterikoncept.


Dela på
Senaste nytt