Skip to main content

Sjukvård ombord

04 augusti 2021

Syftet med denna förstudie är att beskriva de förutsättningar som finns ombord
idag och jämföra med de resurser som finns inom prehospital sjukvård i land.
Ytterligare avser studien göra en behovsanalys för att beskriva vilket behov som
finns ombord för att kunna uppnå god kvalitet på vården och för att kunna förse
rådgivande läkare i land med bättre förutsättningar för framgångsrik
diagnosticering och vårdrekommendationer. Förslag på teknik och lösningar
kommer redovisas för att möta dessa behov. Ytterligare syftar förstudien till att ta
fram ett underlag för en större ansökan till ett projekt där t.ex. delar av tekniken
som återfinns i land placeras ut på fartyg för att testas och utvärderas under en
period.

Utförande parter: VTI, Chalmers


Dela på
Senaste nytt