Skip to main content

Sustainable ship hull maintenance strategies

06 april 2022

Att beräkna utsläppen från ett givet fartyg är mycket komplicerat då dessa är kopplade till bl.a. vilken typ av antifoulingfärg och underhållsstrategi som fartyget använder, typ av motor, bränsleval och eventuella avgasreduceringssystem. Utsläppen kommer också att vara beroende av fartygsrutten, eftersom intensiteten av skrovpåväxt varierar geografiskt (vilket påverkar luftutsläpp och bränsleförbrukning) medan biocidutsläpp från antifoulingfärgerna beror på salthalt och temperatur i det omgivande vattnet. Därav krävs i regel fartygsspecifika rekommendationer för skrovunderhåll som dessutom måste beakta vilken rutt fartyget har. I denna rapport presenterar vi ett fristående kostnads-beräkningsverktyg, HullMASTER (Hull Maintenance Strategies for Emission Reduction), speciellt utvecklat för att lösa denna komplicerade uppgift.


Dela på
Senaste nytt