The effects of the coronavirus pandemic on the Swedish shipping industry and its resilience capabilities

09 augusti 2021

Denna förstudie syftar till att undersöka hur den svenska sjöfartsnäringen har påverkats av
coronaviruspandemin och hur påverkan kan förmodas bli på medellång och lång sikt.
Denna rapport avser effekter och motåtgärder tagna under den akuta fasen från mars 2020
till maj 2021 med ett särskilt fokus på svenska sjöfartsnäringens krishanteringsförmåga. För
att utvärdera den svenska sjöfartsnäringens roll för att främja strategier för att mildra
coronaviruseffekter genomfördes i denna studie en litteraturgenomgång av artiklar som
rapporterats av svenska tidningar och översiktligt vad som hittills publicerats i
internationella vetenskapliga kanaler. Rapporten struktureras efter ett ramverk om
krishanteringsförmågor.

Utförande parter: Göteborgs universitet, Chalmers


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se