Skip to main content

VR till sjöss

19 december 2019

VR till sjöss, kommer att beskriva och undersöka möjligheter för att använda VR/AR-teknik i träningen av riskfyllda moment i den maritima domänen i syftet till att höja sjömännens säkerhet i avancerade maritima operationer och räddningsinsatser.

Utförande parter: RISE, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Chalmers
Prioriterade områden: Avancerade maritima operationer, Sjösäkerhet samt Hållbart arbetsliv inom sjöfarten

Läs rapporten


Dela på