NRIA Maritime 2021

NRIA Maritime 2021 is about the future of the Swedish shipping sector, with a turnover above SEK 85 billion per year, directly employing around 30,000 people (indirectly    more than 100,000) and transporting more than 170 million tonnes of goods and 67 million passengers per year.

The focus is on how Swedish maritime research and innovation, with the right conditions, can facilitate a more sustainable and internationally competitive shipping sector contributing to important societal benefits.

The document was produced during 2020-2021 by key people and actors within the Swedish maritime sector, from universities and colleges, institutes, companies, maritime organisations and authorities, with project management from Lighthouse. Together, they own all the rights to this document. The content may be quoted if the source is clearly stated.

Skärmavbild 2023 02 14 kl. 15.05.35

 Upload

  • Träffar: 68

Lighthouse organisation

Lighthouse organisation

Lighthouse organisation består av grundarkommitté, styrelse, programkommitté och kansli. Nya medlemskap är möjliga i styrelse och programkommitté.

Grundarkommitté

I Grundarkommittén ingår de åtta parter (Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, VGR, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Chalmers, GU, KTH och LNU) som 2015 bildade Lighthouse andra fas. Inför tredje fasen (2022-2026) tecknades ett nytt Huvudavtal, med tillhörande verksamhetsplan, mellan dessa. Grundarkommittén har det övergripande ansvaret för Lighthouse inriktning och som part i Huvudavtalet har man även rätt att ingå i styrelse och programkommitté. Varje part bidrar finansiellt till verksamheten och har rätt att utse en ledamot i grundarkommittén.

Styrelse

Lighthouse styrelse tar beslut om årlig budget och verksamhet, förstudier och projekt och fastställer projektförslag till Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver (beslut tas av Trafikverket).
I Lighthouse tredje fas, då verksamheten ska breddas och utvecklas, ska Lighthouse arbeta aktivt för att för knyta till sig fler relevanta aktörer (företag, institut, universitet, etc). Nya medlemmar godkänns av styrelsen efter följande kriterier: En ny medlem ska ha goda förutsättningar att bidra med substantiella värden till Lighthouse verksamhet, ansluta sig lojalt till Lighthouse samt arbeta för förverkligande av Lighthouse syften, mål och vision.
Medlemskap finns på två nivåer och man ansluter sig för minst 24 månader:

  • Nivå 1 innebär rätt att ha ledamot i styrelse och i programkommitté. Medlemmen bidrar med minst 100 000 per kalenderår.
  • Nivå 2 innebär rätt att ha ledamot i programkommitté. Medlemmen bidrar med minst 50 000 kr per kalender år eller minst 50 timmar per år utöver programkommittémöten.

Programkommitté

Programkommittén ska ha en sammansättning av ledamöter som ger god kunskap om såväl nuvarande som framtida behov inom sjöfartsbranschen samt en tvärvetenskaplig maritim kompetens. Dess uppdrag är att generera och utvärdera förslag på både Lighthouse-förstudier och projektförslag till branschprogrammet Hållbar sjöfart. Medlemmarna i programkommittén utbyter också information och erfarenheter sinsemellan och främjar och initierar samverkan mellan olika aktörer. Man är också bollplank till Lighthouse kansli om övrig verksamhet som seminarier, arbete i fokusgrupper etc.

Kansli

Lighthouse kansli består av en verksamhetschef, en kommunikationsansvarig och en koordinator. Kansliet koordinerar branschprogrammet Hållbar sjöfart, arrangerar seminarier och workshops, driver fokusgrupper och Lighthouse traineeprogram. Verksamhetschefen har därutöver flertalet nationella och internationella uppdrag i referensgrupper och styrelser. Lighthouse kansli bedriver också omvärldsbevakning och kommunicerar aktuell och relevant forskning och innovation till maritima sektorns aktörer och andra intresserade.

Läs mer...Lighthouse organisation

  • Träffar: 238

Integritetspolicy

Lighthouse integritetspolicy

Det svenska maritima kompetenscentret Lighthouse vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Lighthouse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Lighthouse. Information om hur du kontaktar oss finns längst ned i texten.

När samlar vi in personuppgifter?

Lighthouse samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Anmäler dig som prenumerant på Lighthouse nyhetsbrev

  • Gör en anmälan till något av Lighthouse evenemang

  • Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Lighthouse

Lighthouse använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Lighthouse användning av cookies hittar du här.

Hur länge sparas uppgifterna?

  • Personuppgifter (namn, organisation och e-post) som lämnas i samband med prenumeration av Lighthouse nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

  • Personuppgifter (namn, organisation, kostpreferenser, telefonnummer, land och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av evenemangsinformation och utvärderingsenkäter.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar Lighthouse uppgifter om dig?

Lighthouse behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Lighthouse personuppgifter i syfte att genomföra och administrera nyhetsbrev, intresseanmälningar och evenemang.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Lighthouse kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Lighthouse räkning, exempelvis IT-leverantörer, leverantör av nyhetsbrev samt till partners vi samarrangerar evenemang tillsammans med. Lighthouse lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter

Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Lighthouse genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Lighthouse att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på Lighthouse webbplats.

Rätt att begära information, rättelser, radering mm

Vill du veta om Lighthouse behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Lighthouse och att få uppgifter raderade eller rättade.

I varje nyhetsbrev informeras du även om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Lighthouse behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Läs mer...Integritetspolicy

  • Träffar: 427

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se