Skip to main content

Thousands of net-zero emission ships needed by 2030

Doubling down on IMO emissions targets, ICS proposes carbon levy and US$5Bn R&D fund to develop zero-emissions ships, while DNV tries to ...

global shipping, proposes a compulsory US$5Bn R&D fund – the IMO Maritime Research Fund (IMRF) – to develop zero-carbon technologies, which Läs mer
  • Träffar: 222

Se seminariet "Vad blir sjöfartens trafikuppgift i framtiden?"

Den nationella godstransportstrategin börjar få några år på nacken, men hur mycket gods har egentligen flyttats från väg till sjö? Behövs det göras mer för att få fart på överflyttningen, i så fall vad? Eller behöver vi i Sverige bli bättre på intermodala transportkedjor? Se seminariet från den Maritima mötesplatsen i Almedalen som tar pulsen på politikerna i Trafikutskottet.

  • Träffar: 276

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev

Lighthouse Newsletter #5 2024: Nya seminarier, AI-forskning, ammoniak mm
Lighthouse Newsletter #4 2024: Vad får vi för forskningspengarna?, Cykelräkning sparar bränsle, etc
Lighthouse Newsletter #3 2024: Sex nya rapporter, Hållbar sjöfart får ökas forskningsbudget mm
Lighthouse Newsletter #2 2024: Årskonferens, Pipeline bäst för transport av vätgas, Elfartyg inte tystare mm
Lighthouse Newsletter #1 2024: Nya rapporter, seminarier och 2023 sammanfattat
Lighthouse Newsletter #11 2023 - Nya rapporter, seminarium etc
Lighthouse Newsletter #10 2023 Säkerhetsseminarium, John Hassler vs Mattias Goldmann, nya rapporter, etc 
Lighthouse Newsletter #9 2023 Omvärldsanalys 2023, nyttsminarium, eComExpo mm
Lighthouse Newsletter #8 2023 Seminarium omställning, ny rapport, mm
Lighthouse Newsletter #7 2023 nytt seminarium, utsläppen kan halveras till 2030 etc
Lighthouse Newsletter #6 2023 Dags att lyfta huvudet ur sjön, ny förstudie, webinar mm
Lighthouse Newsletter #5 2023 
Lighthouse Newsletter #4 2023 - Vätgasseminarium Almedalen, Självkörande fartyg funkar inte i tät trafik mm.
Lighthouse Newsletter #3 2023 Nya konferenser och seminarier!
Lighthouse Newsletter #2 2023 DNV ny medlem i Lighthouse, årskonferens mm
Lighthouse Newsletter #1 2023 - Kriget lyfte sjöfarten, näringslivet driver på, brandsäkerhet etc.
Lighthouse Newsletter #10 2022 -  Är sjöfarten vägen framåt för fossila transporter? EU-ETS, ökade anslag mm
Lighthouse Newsletter #9 2022 - Nya event, styrmedel, ammoniak mm
Lighthouse Newsletter #8 2022 - Nya seminarier, nya förstudier, ny webbsida mm

OBS! Lighthouse fick en ny hemsida i september 2021, vilket har medfört att länkarna till våra egna artiklar i nyhetsbreven nedan inte fungerar. Vi hoppas kunna åtgärda detta framöver. Länkarna till externa nyheter fungerar dock.

Läs mer …Nyhetsbrev

  • Träffar: 2934

Film


Film

Lighthouse is a multidisciplinary maritime competence and research centre, which is based on a triple helix cooperation between industry, academia and public sector. Lighthouse - For a competitive, sustainable and safe maritime sector with a good working environment.


Företaget Avatar Logistics visar hur containertrafik kan användas för att flytta över godstransporter från land till sjö.

Läs mer …Film

  • Träffar: 520

Andra vetenskapliga rapporter


2024
International container shipping through the Covid-19 pandemic - Disruptions from a Swedish perspective       
(Ceren Altuntas Vural, Marta Gonzalez-Aregall, Johan Woxenius, Sara Rogerson, Martin Svanberg)

2023
The impact of digitalization on maritime safety and work environment of the crew        
(Monica Lundh, Christina Palmén, Johannes Hüffmeier, Scott MacKinnon)


Läs mer …Andra vetenskapliga rapporter

  • Träffar: 2359