Skip to main content

Hamnar


Hamnar

Färdplan Hamnar

Färdplan hamnar är framtagen inom projektet I.Hamn (som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse) tillsammans med Lighthouse Fokusgrupp hamnar.

Färdplanen har skapats som en klickbar prezipresentation. Klicka på ”bubblorna” i presentationen. Tanken är att färdplanen ska uppdateras kontinuerligt för att återspegla de krav och möjligheter som Sveriges hamnar och dess intressenter står inför.

Färdplanen grundar sig dels på visionen om den hållbara hamnen med tillhörande koncept för hamnen som transportnod kompletterat med egenskaper som energinod och digital nod, dels på den praktiska handbok som SDG analysen resulterade i, dels på den större datainsamling som genomförts fokuserat på lanserade regelverk samt olika satsningsområden som ni hamnar och hamnens intressenter gemensamt identifierat (baserat på regelverk eller som målsättningar). 

I ljuset av Vinnovas nya utlysning om systemdemonstratorer har färdplanen också ambitionen att vara rådgivande för hamnar och dess intressenter om systemdemonstratorer att satsa på.