Skip to main content

Traineeprogram


Traineeprogram

Lighthouse traineeprogram är ett unikt samarbete mellan företag och organisationer som bidrar till kompetensförsörjning inom den maritima sektorn i Sverige.

Är du masterstudent eller nyutexaminerad? Nyfiken på den svenska maritima industrin? Vill få en bred förståelse för den maritima branschen? Vill etablera ett nätverk inom de olika marina sektorerna?
Kort sagt – är du intresserad av att få den bästa möjliga starten för en framgångsrik karriär inom sjöfartsbranschen? Då ska du söka Lighthouse traineeprogram!
Ansökan för 2024/2025 är nu stängd. Ansökan för 2025/2026 öppnar i december 2024.


Deltagande företag


Förmåner & kontrakt

Traineerna kommer att ges en unik möjlighet att få ett brett perspektiv på hela sjöfartsnäringen och en möjlighet att få testa på olika uppgifter och företag som är tillgängliga för deras framtida karriärval. Varje trainee kommer att arbeta hos tre eller fyra olika arbetsgivare inom olika delar av sjöfartsnäringen. Som Lighthouse-trainee kommer du inte bara få möjligheten att arbeta med relevanta uppgifter i framgångsrika sjöfartsorganisationer i Sverige, om möjligt kommer även utlandsperiod att erbjudas.

.

Individuellt designade program

Finns det en särskild arbetsgivare du är extra intresserad av? Bra! För att säkerställa att traineeprogrammet är anpassat för respektive trainee uppmanas varje trainee att göra ett urval bland de deltagande företagen och organisationerna som den är mest intresserad av. Målet är att ge en så bred erfarenhet och ett så brett nätverk som möjligt efter slutfört traineeprogram och samtidigt använda respektive trainees kompetens på bästa sätt. Det slutliga traineeprogrammet fastställs av programmets styrgrupp med hänsyn till traineens och arbetsgivarens behov samt traineeprogrammets syfte.

Anställning

Traineerna får korttidskontrakt med tre eller fyra olika arbetsgivare under traineeperioden. Lönen är i nivå med ingångslönen för nyutexaminerade – 38 000 SEK.

Boende

De deltagande arbetsgivarna kan finnas på olika platser i Sverige och som andra medarbetare får praktikanten lösa sitt boende själv på de olika platserna. För arbetsperioden utomlands täcker arbetsgivaren kostnaderna för boende och resor.

Kvalifikationer

Vi söker efter talanger som har förmåga, ambition och självförtroende att bli potentiella framtida ledare inom den maritima sektorn. För att få ut bästa möjliga av traineeprogrammet måste utvalda kandidater vara tillräckligt flexibla för att hantera förändrade miljöer och samtidigt tillräckligt strukturerade för att arbeta självständigt.

Krav

• Master of Science in Naval Architecture eller annan relevant teknisk mastersutbildning i Sverige, så som exempelvis System, styrning och mekatronik (Systems, control and mechatronics), Elkraftteknik (Electric Power Engineering), Tillämpad mekanik (Applied Mechanics) eller liknande.
• Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Max ett års arbetslivserfarenhet efter examen
• God kommunikationsförmåga med förmågan att nätverka och bygga relationer

Meriterande

 • Internationell erfarenhet
 • Goda betyg
 • ”Fikasvenska”- dvs tillräckliga svenskkunskaper för att kunna delta i sociala sammanhang
 • Ytterligare kunskaper i språk utöver svenska och engelska
 • Ledarskapserfarenhet
 • Erfarenhet från föreningsliv eller kåraktiviteter
 • Svensk grundutbildning

Ansökningsprocess

Vill du bli vår nästa Lighthouse-trainee? Ansökan till traineeprogrammet 2024/2025 är öppen från den 15 december 2023 till 11 februari 2024.

 • CV
 • Personligt brev
 • Betygsutdrag och planerat examensdatum
 • Rekommendationsbrev (specifikt för denna ansökning)

Tillse att din ansökan visar hur du möter våra krav på kvalifikationer. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökningskommittén kommer plocka ut ett antal sökande för intervju och presenterar sedan sina förslag för beslut av styrgruppen som består av ledningsrepresentanter för de deltagande företagen och organisationerna.