Kansli

Åsa Burman
Verksamhetschef

Telefon: +46 (0)31-772 26 74
asa.burman@lighthouse.nu

Lars Nicklason
Kommunikationsansvarig

Telefon: +46 (0)31-772 36 73

Caroline Ferning
Koordinator

Telefon: +46 (0)31-772 20 03

Styrelse

Ordförande Harry Robertsson, Teknisk direktör, Stena
Angela Hillemyr, HR-chef, Chalmers
Per Cramér,
Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Jakob Kuttenkeuler,
Professor, KTH
Fredrik Hjorth,
Bitr kanslichef FTK, Linnéuniversitetet
Joel Smith
, Direktör Infrastruktur, Sjöfartsverket
Anders Hermansson, VD, Föreningen Svensk Sjöfart
Kenny Reinhold, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Mattias Haraldsson, avdelningschef, VTI
Mikael Hägg, tf avdelningschef, RISE
Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
Tryggve Möller, VD, Tärntank (adjungerad)

Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté konkretiserar Lighthouse arbete mot visionen om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Programkommitteen träffas 10-12 gånger varje år och har bland annat arbetat fram de tio prioriterade områden som är grunden i arbetet för att nå visionen och stärka den maritima sektorns konkurrenskraft genom innovation och möta utmaningarna inom klimat och miljö, sjösäkerhet och arbetsmiljö.