Pågående och avslutade projekt

Inom hållbar sjöfart startades:

2019: elva förstudier, två forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2020: tre förstudier, tre forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2021: åtta förstudier och ett forskningsprojekt och kommer startas
2022: fem förstudier, ett forskningsprojekt och fyra innovationsprojekt

Förstudier

Avslutade 2021

Avslutade 2020

Startas 2022

Startade 2021

Startade 2019

Forskningsprojekt

Startas 2022

  • Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation – Part 2 – Reto Weber, Chalmers reto.weber@chalmers.se

Startade 2021

Startade 2020

Startade 2019

Innovationsprojekt

Avslutade 2021

Startas 2022

Startade 2020