Pågående och avslutade projekt

Inom Hållbar sjöfart startades:

2019: elva förstudier, två forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2020: tre förstudier, tre forskningsprojekt och två innovationsprojekt
2021: åtta förstudier och ett forskningsprojekt
2022: fem förstudier, ett forskningsprojekt och fyra innovationsprojekt

och avslutades:

2020: åtta förstudier
2021: fem förstudier och två innovationsprojekt

Förstudier

Avslutade 2022

Avslutade 2021

Avslutade 2020

Startade 2022

  • Increase shipping efficiency using ship data analytics and AI to assist ship operations – Wengang Mao, Chalmers wengang.mao@chalmers.se
  • Elektrisk navlös propeller – Hua-Dong Yao, Chalmers huadong.yao@chelmers.se
  • Hållbara transportinköp för ökad sjöfart – Linda Styhre, IVL linda.styhre@ivl.se
  • Hantering av vätgas i flytande form som LOHC – Anders Hjorth, IVL anders.hjorth@ivl.se
  • Grön el från Norrland till Södertälje – Hållbara försörjningskedjor med sjöfart – Sara Rogerson, SSPA sara.rogerson@sspa.se

Startade 2021 (pågående)

Startade 2019 (pågående)

Forskningsprojekt

Avslutade 2022

Startade 2022

  • Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation – Part 2 – Reto Weber, Chalmers reto.weber@chalmers.se

Startade 2021 (pågående)

Startade 2020 (pågående)

Startade 2019 (pågående)

Innovationsprojekt

Avslutade 2021

Startas 2022

Startade 2020 (pågående)