Projektförslag Hållbar sjöfart 2023

Vi har nu avslutat projektprioriteringen inför 2023, det femte året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket. Programmet har som övergripande målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. Mer information om programmet hittas här.

Projektförslag kan med fördel vara fortsättning på redan pågående projekt inom ramen för Hållbar sjöfart. Programmet innehåller idag projekt inom samtliga projekttyper: förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt.

Inför 2023 fick vi in 16 projektförslag och 7 av dessa har prioriterats för fortsatt arbete inför beslut till hösten. Eftersom antalet forskningsprojekt som enligt programavtalet ska genomföras inom Hållbar sjöfart ligger före plan hade vi ett ökat fokus på innovationsprojekt även i år, och på förstudier med potential att bli till innovationsprojekt. Förslag på forskningsprojekt har därför inte att prioriterats inför 2023.

Tidplan för processen:
20 juni – sista dag för inlämning till Lighthouse av projektbeskrivningar från prioriterade projektförslag
21 augusti – Lighthouse får återkoppling från kvalitetssäkring och skickar därefter kommentarerna till respektive projektansvarig
1 september – sista dag att inkomma med justeringar utifrån kommentarer från kvalitetssäkring
23 september – slutligt beslut om vilka projekt som kommer att genomföras inom Hållbar sjöfart 2023 lämnas