Skip to main content

Reducing undeclared and misdeclared dangerous goods to improve maritime transport safety

26 May 2021

Transport av farligt gods skapar stora nyttor för samhället men medför också en risk för miljö,
hälsa och säkerhet. Vissa olyckor och tillbud som inträffar under transport av farligt gods kan
hänföras till dålig praxis, såsom felaktig deklaration eller underlåtenhet att deklarera varorna. Denna
förstudie syftar till att undersöka problemet med transport av odeklarerad och felaktigt deklarerad
farligt gods på container-, RoRo- och RoPax-fartyg och att undersöka omständigheterna och
orsakerna som leder till felaktig deklaration.

Utförande parter: Göteborgs universitet, SSPA


Dela på