Skip to main content

Lighthouse egna förstudier

Vid sidan av branschprogrammet Hållbar sjöfart gör Lighthouse sina egna förstudier. Den första publicerades 2016 - tre år innan branschprogrammet startade.

Pågående förstudier

Havsrätt (arbetsnamn) - Leds av Jeanette Andersson, VTI Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Havsplanering (arbetsnamn) - Leds av Jessica Hjerpe Olausson, RISE Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ny lotsutbildning - Leds av Maria Gripenblad, Sjöfartsverket Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Dataanalys och Maskininlärning med Hjälp av Generativ AI - Leds av Tobias Ohlsson, Linnéuniversitetet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hamnen som energihubb: Uppskattning av efterfrågan på el - Leds av Jessica Wehner, VTI Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Regionaliserade försörjningskedjor och påverkan på sjöfarten
 - Leds av Johan Woxenius, Göteborgs universitet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Att behålla svenskt sjöfolk i yrket till sjöss- Ett uppstartsarbete
 - Leds av Henriette Wallén Warner, VTI Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Smarta fartyg - Leds av Mikael Hägg, RISE. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Initierade av Lighthouse och finansierade av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Har vi rätt värde – Personlig mätning av exponeringen för partiklar och flyktiga organiska ämnen för anställda inom sjöfart - Leds av Helena Eriksson, Göteborgs universitet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Impact of scrubbers on seafarers health and safety - Leds av Despoina Andrioti Bygvraa, Göteborgs universitet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mäta social hållbarhet till sjöss - förstudie för att mäta sociala aspekter Leds av Erik Fridell, IVL Svenska Miljöinsitutet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Styrmedel i sjöfarten och effekterna på arbetsmiljö och levnadsvillkor ombord - Leds av Joakim Dahlman, VTI Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Avslutade förstudier

Electric Vehicles in Maritime Transports – a RoRo/RoPax Dilemma? publicerad i februari 2024
COLREG 3  - Utforskning av stora språkmodeller  publicerad i februari 2024
Large scale hydrogen filling
 publicerad februari 2024
Framtida behov av sjöbefäl publicerad maj 2023
Nyttan med svenskflaggade fartyg och betydelsen  av en ökad inflaggning för Sverige publicerad oktober 2022
Costs for decarbonising shipping 
publicerad oktober 2022
Laddning av elbilar på färjor och terminaler 
publicerad juni 2022
Forskning och utveckling mot fossilfri fartygsdrift 
publicerad november 2021
The effects of the coronavirus pandemic on the Swedish shipping industry and its resilience capabilities 
publicerad augusti 2021
Sjukvård ombord 
publicerad augusti 2021
Consequences of speed reductions for ships 
publicerad september 2020
Including maritime transport in the EU Emission  Trading System – addressing design and impacts 
publicerad maj 2020
Gaps in Regulations, Pedagogic Needs and Human/Automation Interactions in the Shipping Industry 
publicerad mars 2019
Kompetensförsörjning inom den maritima näringen publicerad februari 2019
VR till sjöss publicerad december 2018
Grön sjötransport – förutsättningar för konceptet “grön frakt”-tjänster på sjön publicerad juli 2018

Maritim elektrifiering – behov och möjligheter publicerad april 2018
Beräkning av transportarbete och emissioner i MRV publicerad april 2018
Vattenvägen – den intermodala pusselbiten del 2 publicerad januari 2018
Positionering av fordon ombord RoRo-fartyg publicerad november 2017
Hållbarhetsklassificering för fartyg publicerad oktober 2017
Förbättrade metoder för prestandaprognostisering av fartyg publicerad augusti 2017
Kartläggning av nordisk sjöfartsFoi publicerad februari 2017
Dynamisk dimensionering av fartyg publicerad december 2016
Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter publicerad oktober 2016
Autonom säkerhet för fartyg – digitaliseringens möjligheter för ökad säkerhet publicerad juli 2016

Initierade av Lighthouse och finansierade av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Preparedness and resilience in high-risk operations – An exploratory study of training needs for search and rescue (SAR) publicerad oktober 2023