Skip to main content

Det behövs nya regler för hur elbilar ska hanteras ombord

05 mars 2024

Det finns inte enda belagt fall av brand på fartyg som har startat i en elbil, men om ett elbilsbatteri väl fattar eld kan branden bli svårsläckt. Enligt en ny rapport från Lighthouse behövs därför nya standardiserade riktlinjer och regler för hur elbilar ska hanteras ombord. Hanteringen idag kan få ödesdigra konsekvenser.

I samband med stora fartygsbränder har elbilar flera gånger pekats ut i media som orsaken. Förra sommaren skrevs det till exempel spaltmeter med nyheter om fraktfartyget Fremantle Highway som brann utanför Nederländernas kust med 500 elbilar ombord. De första rapporterna spekulerade i att branden förmodligen startat bland dem. Snart visade det sig dock att alla elbilarna klarat sig undan branden som alltså måste ha startat någon annanstans.

– Vi har faktiskt inte hittat ett enda belagt fall av brand ombord som uppstått i en elbil. Det var förvånande eftersom vår utgångspunkt var att elbilar utgör en stor fara. Alla skriverier om att elbilar börjat brinna ombord verka ha sin grund i den mänskliga psykologin om att det främmande är farligt, säger Claes Martinsson, professor i juridik på Göteborgs universitet och en av forskarna bakom förstudien Regulatory aspects of Electric Vehicles and Fire in Maritime RoRo/RoPax Transports.

Studier på land har visat att elbilar brinner betydligt mer sällan än fossildrivna bilar. Men det betyder inte de är ofarliga ombord på ett fartyg.

– Om de väl fattar eld så har brand i elbilar vissa egenheter. Det räcker till exempel inte med att ta bort allt syre snabbt för att släcka, för så fort nytt syre tillsätts så fortsätter processen. Så hur släcker man bäst en sådan brand? Fyller man med vatten så behövs såpass mycket att man riskerar att fartyget välter.

Förstudien har visserligen identifierat risker och effekter, men som både förstudiens och Claes Martinssons titlar (Martinsson innehar också professuren i sjö- och transporträtt) avslöjar handlar den i första hand om juridik. Det behövs standardiserade regler och riktlinjer för hantering av elbilar ombord.

– Idag finns olika riktlinjer från olika organ och sjöfartsaktörer där en del överskattar riskerna medan andra underskattar dem. När jag som jurist betraktar det här så ser jag att de här privata bestämmelserna innehåller ungefär samma försiktighetsåtgärder, men de beskrivs på olika sätt och framstår som olika standarder med avvikelser, vilket är dumt och onödigt.

Förstudien lägger grunden för sådant arbete som regelmakare nu behöver göra. Såväl privata regelmakare som den internationella sjöfartsorganisationen IMO kan därför ha nytta av den översikt som förstudien ger. Den kan också ligga till grund för ytterligare forskning.

– Det handlar till exempel om vilken typ av släckningsmetod som ska användas. De flesta av dagens riktlinjer förordar vattensläckning. Ska man kanske avråda från det? Placeringen av elbilarna är en annan viktig sak. De bör placeras för sig med ganska stort rum avstånd mellan bilarna, vilket kanske inte blir så populärt bland biltransporterande rederier som fraktar bilar. Övervakning och larmsystem är en annan viktig fråga liksom att elbilar inte får stöta i något när de tas ombord.

Förstudien Regulatory aspects of Electric Vehicles and Fire in Maritime RoRo/RoPax Transports har författats av:
Monica Lundh, Chalmers
Lars-Göran Malmberg, Göteborgs Universitet
Claes Martinson, Göteborgs Universitet
Natasha Mattsson, Göteborgs Universitet

I samarbete med:
Statens haverikommission
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Transportstyrelsen


Dela på