Skip to main content

Efter kartläggningen – nu bubblar det

15 april 2019

I februari presenterade Business Region Göteborg en kartläggning som visade att den västsvenska sjöfartsnäringen halkat efter andra europeiska länder. I samma veva kom Lighthouse förstudie som vittnade om att sjöfarten måste synas mer för att attrahera ny kompetens.
– Det känns som att den fått stort genomslag. Nu bubblar det, säger Madeleine Johansson på Business Region Göteborg.

Sjöfartsnäringen i Västsverige har det tufft. Sedan den ekonomiska krisen 2008 har antalet anställda sjunkit med en tredjedel – från drygt 9 200 anställda till strax över 6 500. Det visade en kartläggning som Business Region Göteborg publicerade i februari.

– Det vi presenterade var ju siffror och vi kan inte mer än spekulera i vad som ligger bakom. Det vi vet är att en stor kris inträffade och att flera större företag försvann från vissa kommuner, säger Madeleine Johansson som projektlett kartläggningen.

Rapporten nämner nedläggningen av Broströms verksamhet och omstruktureringen och neddragningen av Göteborgs hamn vilket kostat 1500 arbetstillfällen. Vidare har 1 400 jobb försvunnit på Tjörn och Orust sedan Transatlantic, Viking, Najad och Hallberg-Rassy drog ned på eller avvecklade sina verksamheter. Statistiken visar också att förädlingsvärdet, det vill säga det värde som företagen tillför BNP genom sin verksamhet, nästan har halverats – från 7 miljarder kronor till 3,6 miljarder. Det största tappet gjordes direkt efter krisen 2008 och sedan har ingen större återhämtning gjorts.

Så hur tog branschen mot sådana här rätt nedslående siffror?
– Vi har inte fått några reaktioner alls. Jag varken hört bu eller bä. Men som sagt, det här är ju bara en sifferkartläggning och därför är vi, som vi redan skrev i rapporten, nyfikna på vad branschen tycker. Vad har de att säga om siffrorna? Hänger de ihop med specifika utmaningar och trender? De kanske har andra förklaringar till att det ser ut som det gör. I slutet maj ska en kollega till mig ha ett dialogmöte med företag i branschen.

En rapport som däremot Madeleine Johansson känner har fått ett genomslag är Lighthouseförstudien ”Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen”. Studien, som bland annat fastslår att det inom den marina och maritima näringen saknas kompetens inom framför allt tekniska områden, vänder blickarna mot Norge och hur man där arbetat framgångsrikt med branschspecifika kunskapskluster och centra.

– Jag tror faktiskt att den väckte massa frågor. Min kollega som jobbar med kompetensförsörjning säger att det bubblar lite överallt med kopplingen just till det maritima och framför allt sjöfarten. Jag vet inte om det är kopplat direkt till förstudien men kompetensförsörjningsfrågan har verkligen väckts till liv, säger Madeleine Johansson.

Och ska man tro BRG:s kartläggning så finns förutsättningarna för Västsverige att komma tillbaka som en stark sjöfartsregion: ”Här finns ett utmärkt ekosystem för sjöfart med fina sjöfartsutbildningar, god forskning och viktiga samhällsaktörer i form av såväl myndigheter som försvarsmakt. Testbäddar, inkubatorer och science parks är väl utbyggda och förankrade. Det finns ett stort intresse för maritim miljö och teknik, vi har havet och Vänern”.

– Jag tror att det här är början på någonting och jag tycker att det hörs från flera håll att branschen måste fram, att man måste tala om vad man vill och vara tydlig.
– Jag tycker också att jag får fler inbjudningar till seminarier kring olika sakfrågor inom sjöfarten, att det kommer fler rapporter, till exempel Gröna städers som hade ett utifrånperspektiv. Det kanske var dags för det nu. Det spelar ingen roll vem som har gjort den. Här har någon lagt tid och pengar på att titta på branschen, dess möjligheter, behov och utmaningar. Jag tycker det är bra, det för upp ämnet på agendan, säger Madeleine Johansson.Related content: 


Dela på