Skip to main content

Kick off för Lighthouse postdoktorprogram

08 juni 2017

Efter en rekryteringsperiod under vinterhalvåret har fem postdoktorer blivit anställda inom Lighthouse postdoktorprogram. När KTH hade sina årliga Marine Technology Days samlades också postdoktorerna för första gången.

Lighthouse postdok-program genomförs tillsammans och i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Linnéuniversitetet. De fem postdoktorerna är fördelade på de fyra universiteten och även om de bedriver sin egen forskning kommer de träffas med jämna mellanrum för bland annat kunskapsutbyte och kunskapsspridning.

- Det känns mycket bra att programmet är igång och att vi har lyckats attrahera duktiga forskare inom, för sjöfarten,  viktiga områden, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Stärka forskning och samverkan
Lighthouse postdoktorprogram löper under två år och har en bred internationell prägel med postdoktorer från Kina, Australien, Grekland, Spanien och Sverige och forskningen som bedrivs inom gruppen täcker stora delar av den maritima sektorn. Från bland annat fokus på ledarskap och sjömannens roll i framtidens autonoma sjöfart till miljöstyrande avgiftssystem och incitament för hamnar.

- Målet för Lighthouse med vårt postdoktorprogram är att stärka forskningsmiljöerna på de olika universiteten, att stärka forskningen inom prioriterade områden, att genom postdoktorprojekten öka samverkan med näringen och myndigheter, säger Åsa Burman.

De fem postdoktorerna:

  • Ruihua Lu - Marin teknik med inriktning vindassisterad framdrivning av handelsfartyg (Chalmers)
  • Michael Tanko - Waterborne Urban Mobility (KTH)
  • Carl Sandberg - Maritime science with emphasis on leadership and sustainable working life in shipping (Linnéuniversitetet)
  • Anastasia Christodoulou - Efterfrågeaspekter på RoRo-sjöfart (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)
  • Marta Gonzalez-Aregall - Miljöstyrande avgiftssystem och incitamentsstrukturer för hamnar (Göteborgs Universitet, Handelshögskolan)

Ytterligare fokus genom forskartjänster
I ramen för postdoktorprogrammet delfinansierar Lighthouse även två forskartjänster. Forskartjänsterna har bäring mot Lighthouse prioriterade områden Energieffektivisering i den maritima sektorn och Innovativa fartygskoncept och farkostteknik respektive Maritim Informatik och Sjösäkerhet. Forskartjänsterna innehas av Sofia Werner på SSPA och  Robert Rylander på RISE Viktoria.

- Inom två viktiga områden ha vi genom våra förstudier skapat projekt med relativt brett deltagande från näringen och offentliga aktörer. För att få ytterligare fokus och framdrift i frågorna delfinansierar vi två forskartjänster. Sofia fokuserar på förbättrade prestandaprognoser och driftoptimering av fartyg medan Roberts inriktning är autonomi för ökad säkerhet, säger Åsa Burman.

Lighthouse postdoktorprogram finansieras med medel från Vinnova till Lighthouse som kompetenscenter.


Dela på