Skip to main content

Många rederier vill men har inte råd att bli gröna

11 augusti 2021

Ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel gör att många rederier tvekar att göra gröna investeringar. Det visar Transportstyrelsens rapport Kalkylen måste gå ihop.

Målet är att sjöfarten åtminstone ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2050. Och även om viljan finns är det lättare sagt än gjort. Att ställa om kostar. Största potentialen att minska sina utsläpp har rederier när de ska ersätta gamla fartyg med nya, vilket i vanliga fall ofta kostar hundratals miljoner kronor, och vill de dessutom bli gröna så blir det ännu dyrare.

– De flesta av dessa åtgärder är kostsamma och den som får betala notan i dagsläget är rederierna själva. Detta riskerar att fördröja sjöfartens omställning, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

I rapporten Kalkylen måste gå ihop ger rederierna sin syn på finansieringsmöjligheterna i arbetet mot en mer klimatvänlig sjöfart. Totalt 15 olika rederier, med säte i Sverige eller som har en betydande del av sin verksamhet på sträckor till och från svenska hamnar, har medverkat i rapporten. De kör fraktfartyg, tankfartyg, passagerarfärjor, skärgårdsbåtar och fartyg med container- och torrlast.

Enligt flera av rederierna är krav och styrmedel den främsta vägen att gå för att minimera ekonomiska hinder. Dessa bör dessutom vara globala och lika för alla för att ge bäst effekt. Att stärka rederiers kreditmöjligheter och chansen att få investeringsstöd är ytterligare förslag som framkommer i rapporten

– Lönsamheten är den främsta drivkraften för rederier att ställa om till en mer klimatvänlig sjöfart. Men miljövänlig teknik eller drivmedel är betydligt dyrare än konventionella motsvarigheter, samtidigt som det saknas en vilja bland transportköpare att betala mer för klimatvänliga transporter, säger Erika Persson.

Flera rederier menar också att covid-19 har resulterat i att det ekonomiska utrymmet att klimatsatsa har minskat. Nybyggnationer har fått skjutas på framtiden och osäkerheten kring vad som kommer hända framöver gör att flera rederier avvaktar med att ta beslut om gröna investeringar. Många av rederierna menar dock att deras långsiktiga planer för omställning inte har påverkats av pandemin. Flera nämner också att en förändring ändå verkar vara på gång inom branschen och att intresset för en grönare sjöfart har ökat bland kunderna de senaste åren.

Läs rapporten här


Dela på