Skip to main content

77 forskningsmiljoner till programmet Hållbar sjöfart

28 februari 2024

Branschprogrammet Hållbar sjöfart som drivits av Lighthouse i fem år har utvärderats och förlängs med ytterligare fem år. Samtidigt höjer Trafikverket forskningsmedlen från 8,5 till 15,5 miljoner kronor om året.

– Det är jätteroligt och ett bra betyg, inte bara för Lighthouse som programkontor, utan även för hela det nätverk vi arbetar tillsammans med och som lyckas få fram förslag som behandlar relevanta frågor för branschen och för utvecklingen mot en hållbar sjöfart, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Sedan starten 2019 har branschprogrammet Hållbar sjöfart genererat ett 50-tal projekt där runt 140 aktörer från näring, akademi och institut samverkat kring frågeställningar som rör allt från alternativa bränslen och grön omställning till smarta fartyg, digitalisering, säkerhet och både ekonomisk och social hållbarhet. 

– En stor nytta med Lighthouse och branschprogrammet som man kanske inte tänker på, är just att man samlat stora delar av branschens aktörer och därmed bidragit till att svetsat samman sjöfartssverige. Genom att diskutera frågor och förslag, både i en programkommitté och i en styrelse, har man lyckats forma en gemensam problembild som inte riktigt fanns innan, säger Rikard Engström, strateg och ordförande för Trafikverkets sjöfartsportfölj.

Under hösten har också branschprogrammet utvärderats med mycket gott resultat. Därför kommer det kanske inte som någon större överraskning att Trafikverket nu bestämt sig för att utlösa optionen och låta Lighthouse driva branschprogrammet ytterligare fem år. Att forskningsmedlen samtidigt nästan skulle fördubblas hade dock knappast någon räknat med.

– Det visar att Trafikverket är intresserat och vill gå vidare med branschprogrammet, vilket vi hoppas kan skapa en viss trygghet i branschen. Vi hoppas givetvis också att det ska ta ännu mer fart nu med fler förstudier och mer bredare och annorlunda projekt. Nu finns också lite mer utrymme för längre forskningsprojekt. Samtidigt ska man givetvis vara medveten om att 15 miljoner om året inte är mycket pengar i de här sammanhangen, men de kan ju ändå fungera som katalysatorpengar som kan kompletteras med finansiering från annat håll, säger Rikard Engström.

Mycket har hänt i både världen och sjöfartsforskningen under de fem år branschprogrammet drivits. Lighthouse har exempelvis varit med och lyft fram forskning om undervattensbuller, haft fingrarna med i forskningsprojektet Oceanbird (vilket ska mynna ut i en oceangående seglande bilfraktare) och genomfört flera studier i projektet som utvecklar en vätgasdriven Gotlandsfärja.

– Klimat- och miljöfrågorna går förstås inte att komma undan, men vi får heller glömma säkerhet, sociala frågor, konkurrenskraft och även sådant som kopplar till redundans och försörjning med tanke på det aktuella omvärldsläget. Forskningen är svår att förutse. Om fem år sitter kanske vi sitter med en fråga som vi inte ser idag, säger Åsa Burman.

Bland programmets deltagare finns branschorganisationer som Svensk Sjöfart och Transportföretagen, rederier, hamnar och marintekniska företag samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Från akademin deltar bland andra Chalmers, KTH, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitet. Dessutom deltar forskningsinstitut som RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och offentliga aktörer som Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen.


Dela på
Senaste nytt