Skip to main content

Framtidens sjöfartsbränslen diskuterades i Almedalen

06 juli 2018

Lighthouse eget seminarium i Almedalen handlade om framtidens sjöfartsbränslen och lockade mellan 40 och 50 åhörare till tältet på den Maritima Mötesplatsen.

Dick Höglund från Terntank berättade bland annat hur de arbetar med avgasrening och minskad bränsleförbrukning. Just nu tittar de tillsammans med Göteborgs Hamn och IVL på hur de kan blanda in biobränslen i de äldre fartygens motorer, något som handlar om både kostnader och logistik.

- Furetank har visat att det fungerar att blanda in biogas i LNG och det måste vi också titta på för kommande generationer fartyg, sa Dick Höglund.

Lära av Norge
Dick menade också att Sverige kan lära av Norge när det gäller miljödifferentierade avgifter.

- Kostnaden för miljövänliga fartyg med avancerad teknologi är 30 % högre än kostnaden för traditionella fartyg. Norge har tagit ett enormt större kliv för att förbättra systemet med miljövänliga fartyg. Där har vi mycket kvar att lära. Sverige har bara kommit till 20% av den rabatt vi uppnår i Norge, sa Dick Höglund.

Bränslebesparingar med hjälp av AI
När det gäller fossilfrihet jobbar Stena efter två huvuddeviser. Det ena rör effektiviseringar och hur man ser till att använde mindre mängd bränsle. Den andra handlar om att utvärdera vilken typ av bränsle och energi man använder.

Stena har som mål att minska sina CO2 utsläpp med 2,5% per nautisk mil och år. Just nu arbetar företaget med att ta fram beslutsstöd för sina befälhavare för varje enskild rutt och varje enskilt tillfälle för att på så sätt spara bränsle. Det gör Stena genom att samla in data från 70 mätpunkter från flera olika fartyg som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens.

Metanoldrift på Germanica och landströmsanslutna fartyg bidrar också till bränslebesparingar och dessutom pågår ett batteriprojekt som 2030 förhoppningsvis ska ta Stena Jutlandica hela vägen från Göteborg till Fredrikshavn på batterikraft.

- Det krävs en rättvis konkurrenssituation och efterlevnad av de regelverk som finns för att nå fossilfrihet. Det krävs en harmonisering av skattesatser och avgifter inom EU för landström och en bonus till ”first movers”, sa Erik Lewenhaupt.

Forskning kring sjöfartsbränslen
LNG, biodiesel, eldrift, hybrider, metanol är energibärare som idag finns i kommersiell skala för sjöfarten. Längre ner på utvecklingsstegen finns fler tillämpningar med elektricitet, metanol och exempelvis bränsleceller. På senare tid har ammoniak nämnts som möjligt bränsle för sjöfarten men enligt Chalmersprofessorn Karin Andersson krävs det mycket mer forskning innan ammoniak kan vara ett alternativ.

- Ammoniak är längst ner på idéstadiet, man vet att man kan köra en dieselmotor på det, man har gjort det och visat det. Men det finns ingen som har kommit särskilt långt med tekniken och det finns ingen som vet vad som händer med andra emissioner. Det är en lång resa innan vi kan visa att det är hållbart. Vi vill forska kring ammoniak det men det är ingen som finansierar det just nu.

Systemstudier krävs
Karin Andersson menar att det krävs mer systemstudier för att hitta hållbara vägar till 2050 och mer forskning kring förbränningsmotorer och nya bränslen. Det krävs också forskning kring hur man producerar bränslen både eknomiskt och energisnålt.

- Det finns fantastiska idéer om hur man skulle kunna göra synteser av nya bränslen, på labbstadiet. Men det här med att göra dom och hitta ett system för att tillverka dom, där har inte forskningen eller finansieringen vaknat. Hur får man upp det här på en tillverkningsskala och producera det billiga bränslet?

Energimyndighetens program
Energimyndigheten har i år startat ett nytt sjöfartsprogram som Lighthouse berättat om tidigare. Programmet omfattar 83 miljoner över en 5-årsperiod och det finns nu en första utlysning på 15 miljoner ute.

- Vi har även andra satsningar som kopplar till sjöfarten inom Energimyndigheten. Tar man biodrivmedel så har program på 180 miljoner inom det området fram till 2021. I det här specifika programmet vill vi ha med näringslivet så totalt kanske vi landar på 30 miljoner i den här utlysningen, sa Rémy Kolessar från Energimyndigheten.

Se hela seminariet här.


Dela på