Skip to main content

IMO vill se halverade utsläpp till 2050

13 april 2018

Efter förhandlingar i IMO:s miljökommittémöte MEPC 72 har över 170 medlemsländer enats om att sjöfartens CO2-utsläpp ska halveras till år 2050. Ett mycket viktigt första steg som gärna hade fått vara större.

Sjöfarten ingår inte i Parisöverenskommelsen och det här är första gången som sjöfarten genom IMO har antagit en överenskommelse om växthusgasutsläpp. Enligt IMO:s egna beräkningar står sjöfarten för 2,2% av utsläppen och andelen väntas öka i takt med ökande handel och transportbehov.

- Överenskommelsen är ett viktigt steg men jag hade önskat att steget varit betydligt större. Men viktigt nu är att det finns en gemensam inriktning om att arbeta för en bättre sjöfart. Det här ställer krav på forskning och utveckling när fartygsflottan ska ställa om till en grönare sjöfart, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

En 50-procentig minskning ses inte som tillräcklig för att ligga i linje med Parisöverenskommelsen om att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. Därför har många inom och utom IMO velat se mer ambitiösa mål. Från EU fanns krav om minst en 70-procentig minskning och i slutändan målet att sjöfarten ska vara helt fossilfri. Men motstånd från bland annat USA, Saudiarabien och Panama har lett till det lägre målet om en 50-procentig minskning.

I ett pressmeddelande från Svensk Sjöfart välkomnar miljöansvarige Fredrik Larsson beslutet. Han har ingått i den svenska delegationen på IMO under förhandlingarna.

– För Svensk Sjöfart är detta ett positivt och mycket välkommet beslut som Sverige är en stark bidragande part i efter föredömligt förhandlande. En annan positivt bidragande faktor till beslutet var att hela den internationella sjöfartsindustrin ställde sig upp och sa ”vi både vill och kan reducera växthusgasutsläppen men behöver ambitiösa mål”.

Fredrik Larsson säger också:

– Svensk Sjöfart stödjer detta historiska och internationella beslut om sjöfartens växthusgasutsläpp och har sedan flera år arbetat efter en vision om noll utsläpp till 2050. Våra medlemsrederier ligger långt fram i utvecklingen vad gäller hållbar sjöfart och beslutet bekräftar att våra investeringar är rätt. Bland annat har svenska rederier konverterat befintliga fartyg och beställt nya fartyg med allt från LNG-drift, metanol-drift till vind och batterier i tillägg till omfattande energieffektiviserande åtgärder. Vi ska fortsätta bidra till att klimatmålen uppnås och med tanke på den takt som industrin hittills har hållit är jag säker på att vi inte bara kan nå men även överskrida målen om vi får den hjälp som behövs av våra beslutsfattare.


Dela på