Skip to main content

Komplexitet och ambivalens vid inspektion av fartygssäkerhet: Ur fartygsinpektörens perspektiv

20 november 2015

Den första studien av fartygsinspektörer i Sverige är ämnet för disputationen den 20 november där Fredrik Hjorth, doktorand vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, försvarar sin doktorsavhandling Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The View of Swedish Port State Control Officers

Fartygsinspektörer är viktiga för fartygens säkerhet och trygghet eftersom att syftet med deras arbete är att se till att fartygen uppfyller kraven i internationella konventioner om till exempel säkerhet, utsläpp och certifieringar av besättningar. I studien har inspektörer har svarat på frågor om sina egna professionella utmaningar, status och identitet och kvaliteten på inspektionssystemet Paris MOU och den svenska kontrollorganisationen.

Varför ville du göra denna studie?

- Intresset för att göra studien kom från min licentiatavhandling, som handlade om säkerhetskulturen ombord på fartyg i Östersjön. Resultatet av studien genererade flera frågor. Till exempel, vad gjorde fartygsinspektörer framgångsrika i arbetet? Det var viktigt att förstå inspektörernas egna uppfattningar om sitt arbete. Studien har därför genomförts genom intervjuer med fartygsinspektörer där de har beskrivit såväl positiva som negativa saker om sitt arbete. 

- Denna typ av forskning är viktig eftersom det sätter fokus på områden som sällan är påtänkta som forskningsprojekt - människors möjligheter att arbeta via de system som påverkar säkerhet och miljö, säger Fredrik Hjorth. 

Vilka är dina viktigaste resultat?

- Expertis och integritet är nyckelord när det gäller inspektörernas egna uppfattningar om vad som leder till framgång i deras arbete.

- Det är avgörande för inspektörernas att inte bara fokusera på checklistan och tro att allt är bra med det. En professionell bedömning är exempelvis viktig för att avgöra komplicerade frågor. Väl avvägda beslut är viktigt och rätt förutsättningar för att kunna göra jobbet, säger Fredrik Hjorth. 

Var det något som förvånade dig under tiden du gjorde din studie eller efteråt?

- Jag blev ganska förvånad över hur kontrollerade fartygsinspekörerna upplever sig vara. Jag trodde att inspektörerna hade mer frihet i sitt arbete. Det kan finnas en risk när du kontrollerar ett område som du inte har full kunskap om, att du bara ser det du förväntar dig. Du kanske inte ser det som faller utanför ramarna av det du känner till.

- När jag började trodde jag att det skulle finnas fler konflikter mellan de olika aktörerna men det fanns faktiskt mycket få konflikter. Parterna diskuterar hellre med varann när oenighet uppstår, säger Fredrik Hjorth.  

Har du några rekommendationer för framtiden baserat på ditt arbete?

- En rekommendation är att det är viktigt att skapa informella mötesplatser mellan olika delar av sjöfartssektorn där besättnng, inspektörer mfl kan träffas. Det är vktigt att skapa förståelse mellan de olika aktörerna, något som saknas idag.  Bristen på förståelse för varandras roller har identifierats i diskussionerna såväl inom Transportstyrelsen som inom klassningssällskapen. 

- Alla regler leder till att man försöker arbeta sig igenom reglerna på olika kreativa sätt. Såväl inspektörer som besättning använder sätt att förenkla arbetet trots komplicerade system och lagar. 

- En del resultat kan också användas inom andra sektorer eftersom att inspektörer inom olika områden har liknande uppgifter. Även om varje sektor har vissa delar som skiljer sig från andras, säger Fredrik Hjorth.


Dela på
Senaste nytt