Skip to main content

Kostsamt att vänta med utfasning av fossila bränslen

21 oktober 2016

Sjöfarten måste börja fasa ut sina fossila bränslen inom en snar framtid. Det är en av slutsatserna i rapporten Low carbon Pathways 2050 som nyligen släppts av Lloyds Register och industri och forskarsammanslutningen Shipping in Changing Climates (SCC).

I slutet av oktober håller internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för marint miljöskydd, MEPC (Marine Environment Protection Committee) sin 70:e session där en minskning av sjöfarts utsläpp av växthusgaser har en viktig roll.

Som ett inlägg till mötet släpper Lloyds register och SCC sin rapport och i ett pressmeddelande säger Katharine Palmer, miljö- och hållbarhetschef på Lloyds Register:

"Det finns många frågor att debattera när industrin försöker komma fram till en strategi för att hantera de oundvikliga och samtidigt osäkra förändringarna som ligger framför oss. Vad som är tydligt är att framtida regleringar måste ge rätt incitament till förändring och vi hoppas att affärsstrategier och tydliga riktlinjer kan kombineras för att minska utsläppen från sjöfarten."

I studien har man utgått från tre olika bränslescenarion för perioden 2015-2050. Det första scenariot utgår från stor andel väte som används i bränsleceller och förutsätter ny teknik och innovation. Det andra scenariot har en stor andel biobränslen och det tredje utgår från att sjöfarten till stor del klimatkompenserar sina utsläpp.
Utifrån de olika scenarierna kommer rapportförfattarna fram till att:

  • Sjöfarten behöver fasa ut fossila bränslen inom en snar framtid - ju senare utfasningen sker, desto mer kostsam och störande kommer den vara för sjöfarten.
  • Alla scenarier är "möjliga" alternativ för att uppnå absoluta minskningar av utsläpp som ligger i linje med klimatavtalet i Paris.
  • Det krävs något som ersätter fossila bränslen. Enbart förbättrad energieffektivitet kommer inte räcka på medellång till lång sikt.
  • Energilagring i batterier och förnybara energikällor kommer att ha en viktig roll, men det kommer sannolikt fortfarande finns ett behov av flytande bränsle.
  • Ytterligare regler som kan komma att utvecklas för andra utsläpp måste övervägas, till exempel; metan, sot och partiklar.
  • Tekniska och operativa egenskaper är bara några av de överväganden som måste beaktas.
Totala CO2-utsläppen för driften av de fartygstyper som ingår i analysen, våt- och torrbulk samt containerfartyg. Källa: Lloyd's Register www.lr.org/lcp2050

Rapporten hittar du här.


Dela på